POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Colectăm și folosim date personale referitoare la persoane fizice ca parte a activităților noastre. Facem asta tocmai ca parte a modului în care desfășurăm campaniile de donare de sânge. De asemenea, colectăm date personale minime despre persoanele care se înscriu la evenimentele noastre.

Confidențialitatea dvs. este unul dintre angajamentele noastre fundamentale. Prin urmare, ne străduim să procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”).

Ce sunt datele personale?
Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic, mental , de identitate economică, culturală sau socială.

Domeniul de aplicare
Această politică de confidențialitate se referă la datele personale ale beneficiarilor proiectelor noastre, parteneri, donatori, alte persoane care contactează și vizitează http://academiamamicilor.com.

Politica de confidențialitate descrie:

  • temeiurile pentru prelucrarea datelor
  • scopurile pentru care Asociaţia Academia Mămicilor din Timișoara colectează și utilizează datele dvs. personale;
  •  categoriile de date cu caracter personal pe care Asociaţia Academia Mămicilor din Timișoara le colectează și procesează;
  • durata procesării acestor date;
  • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
  • către cine poate dezvălui Asociaţia Academia Mămicilor din Timișoara datele personale

SCOPURI, TEMEIURI PENTRU PRELUCRARE ȘI CATEGORII DE DATE PERSONALE
În contextul interacțiunii cu Asociaţia Academia Mămicilor din Timișoara, tu, ca persoană fizică, poți fi supus activităților de prelucrare a datelor pe care le desfășoară Asociaţia Academia Mămicilor din Timișoara. Astfel, Asociaţia Academia Mămicilor din Timișoara utilizează datele dvs. personale în următoarele cazuri:

1. Dacă sunteți un donator Academia Mămicilor din Timișoara:
1.1.Pentru furnizarea de informații despre Asociaţia Academia Mămicilor din Timișoara
Asociaţia Academia Mămicilor din Timișoara utilizează datele dvs. personale relevante pentru a furniza informații despre activitatea , rapoartele anuale sau transparența financiară a asociaţiei.
1.2. Comunicare
Asociaţia Academia Mămicilor din Timișoara utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu activitatea , proiectele, evenimentele și orice alte probleme relevante ale asociaţiei.
1.3 Trimiterea de newslettere
Asociaţia Academia Mămicilor din Timișoara poate utiliza, de asemenea, datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newslettere despre activitățile, proiectele, întâlnirile, evenimentele,  și orice alte informații relevante ale Asociaţia Academia Mămicilor din Timișoara, dar numai dacă v-ați abonat sau v-ați dat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newslettere în viitor făcând clic pe linkul “dezabonare” (găsit în subsolul paginii) atunci când primiți e-mailul respectiv sau scriindu-ne la contact@academiamamicilor.com.
Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, adresa, suma donată, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.
2. Dacă sunteți beneficiar al unuia dintre proiectele noastre sau sunteți abonat la newsletter
2.1. Furnizarea de informații despre activitatea Academia Mămicilor din Timișoara
Asociaţia Academia Mămicilor din Timișoara utilizează datele personale relevante pentru a furniza informații despre rapoartele de activitate, proiectele anterioare, în curs sau viitoare, evenimente, întâlniri, sau orice alte informații relevante pentru mediul ONG și orice alte informații specifice ce țin de activitatea noastră.
2.2. Comunicare
Asociaţia Academia Mămicilor din Timișoara utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu evenimentele Asociaţiei Academia Mămicilor din Timișoara, întâlniri cu autoritățile, documente de poziție, rapoarte de activitate, proiecte anterioare, în curs sau viitoare, apeluri la acțiune, anchete, legislație importantă și orice alte informații relevante . De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.
2.3 Trimiterea de newslettere
Asociaţia Academia Mămicilor din Timișoara poate utiliza, de asemenea, datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newsletter despre activitatea, proiectele, comunicatele de presă ale Asociaţiei Academia Mămicilor din Timișoara, documentele de poziție, invitații la evenimente și orice alte informații relevante, dar numai dacă v-ați abonat sau ne-ați dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newsletter în viitor făcând click pe “Dezabonați” atunci când primiți e-mailul sau să ne scrieți la contact@academiamamicilor.com.
În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către un partener. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt în general numele, ocupația, e-mailul, telefonul, datele de identificare.
3. Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet:
Folosim datele personale pe care le colectăm de la dvs. când vizitați site-ul nostru de internet, http://academiamamicilor.com, pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.
Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet. Pentru toate categoriile de persoane vizate de mai sus, Asociaţia Academia Mămicilor din Timișoara poate prelucra, de asemenea, datele dvs. în contextul modificărilor structurale sau al tranzacțiilor similare care implică Asociaţia Academia Mămicilor din Timișoara. În acest caz, motivele pentru prelucrare pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care Asociaţia Academia Mămicilor din Timișoara este obligată din punct de vedere legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea unei înțelegeri încheiate de Asociaţia Academia Mămicilor din Timișoara în contextul unei astfel de tranzacții sunteți parte la o astfel de înțelegere) sau interesul legitim al Asociaţiei Academia Mămicilor din Timișoara de a efectua tranzacția în cel mai eficient mod (în restul cazurilor).

FURNIZAREA DATELOR PERSONALE
Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs., Asociaţia Academia Mămicilor din Timișoara vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate mai sus, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă oferim informații privind activitatea Asociaţiei Academia Mămicilor din Timișoara).
Dacă oferiți Asociaţiei Academia Mămicilor din Timișoara datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de dezvăluire modalitatea în care Asociaţia Academia Mămicilor din Timișoara intenționează să proceseze datele lor personale, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

DIVULGAREA DATELOR PERSONALE
Deși, de regulă, nu vom divulga datele dvs. personale unor terțe părți, putem să dezvăluim date personale relevante instanțelor judecătorești, autorităților relevante și afiliaților, în contextul activităților Asociaţiei Academia Mămicilor din Timișoara.

DURATA PRELUCRĂRII
Datele dvs. vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopul preconizat al colectării datelor. Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre datele personale pe care le colectăm, vă rugăm să ne contactați prin e-mail, la adresa contact@academiamamicilor.com.

DREPTURILE DVS.
În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:
• dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și, dacă da, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
• dreptul la rectificare – permițându-vă să rectificați datele dvs. personale, dacă sunt incorecte;
• dreptul la ștergerea datelor – permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);
 dreptul la restricții – permițându-vă să obțineți restricția de prelucrare a datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);
• dreptul de a formula obiecții – permițându-vă să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
• dreptul la portabilitatea datelor – permițându-vă să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit dsau să transmiteți aceste date unui controlor de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi.
Puteți să vă exerciți drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de controlor de date, o solicitare scrisă la Asociaţia Academia Mămicilor din Timișoara, prin trimiterea unui e-mail către noi la contact@academiamamicilor.com. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor. Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să adresăm întrebările pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.

VERSIUNI LA ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE
Această politică de confidențialitate este în vigoare de la 24 mai 2018. Această politică de confidențialitate poate fi actualizată din când în când. Orice actualizare va deveni aplicabilă în termen de 3 zile de la publicarea noii versiuni pe site-ul Asociaţiei Academia Mămicilor din Timișoara.